Bezpieczeństwo
  1. Nie udostępniaj swoich danych.
  2. Do logowania do Santander internet używaj innego hasła niż do pozostałych serwisów internetowych.
  3. Nie loguj się na stronie otwartej przy pomocy linku nadesłanego przez nieznanego nadawcę.