24 kwietnia 2014
Wpisz Numer Identyfikacyjny Klienta
NIK:
 
Pobierz nowy szablon
Od dnia 14.04.2014 wprowadziliśmy nową wersję szablonów do importu przelewów. Informacje o zmienionej strukturze danych w pliku ze zleceniami są dostępne w menu Koszyk zleceń w opcji Import przelewów (plik format.pdf). Zmiany wynikają z uproszczenia formularza przelewów - obecnie dane adresowe odbiorcy należy wprowadzić w jednym polu. Import przelewów jest możliwy równolegle ze starego i nowego szablonu oraz z plików tekstowych we wszystkich wersjach. Jednocześnie rekomendujemy korzystanie z nowego formatu.
Bezpieczeństwo - zasady logowania
» Loguj się, ze strony www.bzwbk.pl lub bezpośrednio ze strony serwisu transakcyjnego www.centrum24.pl wpisując właściwy adres w linii adresowej przeglądarki.
» Nigdy nie używaj do logowania adresu lub linku przesłanego w wiadomości e-mail.

Pamiętaj: Bank nie przesyła komunikatów email z linkami do strony logowania, więcej »

Konfiguracja IE10 dla usługi e-FX.
Uwaga! Jeśli korzystasz z platformy e-FX i Internet Explorer 10, zmień ustawienia przeglądarki w celu poprawnego pobierania kursów walut.
Zobacz jak skonfigurować IE10. »


Kontakt: z doradcą Moja Firma plus tel. 61 856 54 84