Błąd / Error
Obsługa plików Cookies jest wyłączona
Cookies are disabled
Nie możesz korzystać z Santander internet, bo nie masz włączonej obsługi plików cookies (ciasteczek).
Informacje o nich są dostępne tutaj, a instrukcje jak je włączyć znajdziesz w pomocy przeglądarki, której używasz.
You can not use Santander internet because you do not have cookies enabled.
Information about them is available here, and instructions on how to enable them can be found in the browser help you use.