Logowanie do systemu

Zaloguj Rejestruj

Zaloguj
Przyjazny bank Certyfikat ISO 9001-2008 Certyfikat ISO 27001:2005 VeriSign

UWAGA!


Prosimy o podawanie polskich znaków w Imieniu i Nazwisku podczas rejestracji użytkownika w serwisie prepaid.


Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Kapitał zakładowy i wpłacony 992 345 340 zł.