Kontakt

Zastrzeżenie karty całą dobę:

  • 1 9999* (dzwoniąc z zagranicy: 48 61 81 1 9999*)

* opłata za minutę połączenia zgodnie z taryfą danego operatora


Jeśli masz pytania i wątpliwości związane z używaniem posiadanej karty zadaj pytanie za pomocą dostępnego formularza kontaktowego.

Pytanie


Dane identyfikacyjneSantander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73, REGON 930041341, o kapitale zakładowym i wpłaconym 1 020 883 050 zł. Infolinia 1 9999 - opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.