Rejestracja

  1. 1 Dane użytkownika
  2. 2 Dane do rejestracji
  3. 3 Weryfikacja danych
  4. 4 Potwierdzenie

Informacja

Informujemy, iż posiadają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Ponadto informujemy, iż wycofanie przedmiotowej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem danych osobowych jest Santander Bank Polska S.A. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi wydania pieniądza elektronicznego. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce przetwarzania danych osobowych na stronie https://santander.pl

UWAGA! Bank zastrzega sobie prawo do zablokowania konta oraz kart użytkownika w serwisie w przypadku wykrycia nieprawdziwych bądź fałszywych danych
osobowych użytkownika konta oraz powiadomienia odpowiednich organów ścigania o próbie dokonania przestępstwa.


Jaką kartę chcesz zarejestrować?

Dane osobowe

Kombinacja 8-20 liter i cyfr Hasło tymczasowe. Przy pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana hasła.
Kombinacja 8-20 liter i cyfr
Pomoc
Pomoc
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73, REGON 930041341, o kapitale zakładowym i wpłaconym 1 020 883 050 zł. Infolinia 1 9999 - opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.