Rejestracja

  1. 1. Dane użytkownika
  2. 2. Dane do rejestracji
  3. 3. Weryfikacja danych
  4. 4. Potwierdzenie

Informacja

UWAGA-Bank zastrzega sobie prawo do zablokowania konta oraz kart użytkownika w serwisie www.prepaid.bzwbk.pl / www.centrum24.pl/prepaid/ w przypadku wykrycia nieprawdziwych bądź fałszywych danych osobowych użytkownika konta oraz powiadomienia odpowiednich organów ścigania o próbie dokonania przestępstwa.

Jaką kartę chcesz zarejestrować?
Dane osobowe

Hasło tymczasowe. Przy pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana hasła.